streda  |  16. október 2019  |  01:47
/editor/docs/flash/main_banner.swf
Radi Vám poradíme na t.č. +421 905 949 383
Bezplatné telefónne číslo:
1234567

Integrovaný systém riadenia

 

 

Reagujúc na vývoj a potreby trhu pristúpila naša spoločnosť ku skúškam a auditom s cieľom zaviesť integrovaný systém riadenia spoločnosti do všetkých organizačných zložiek.

Konzultačnou a poradenskou spoločnosťou pri zavádzaní integrovaného systému riadenia bola spoločnosť QUALITUM, s.r.o., ktorú zastupoval RNDr. Ivan Gašpierik, CSc.

Na základe certifikačného auditu, ktorý bol vykonaný v dňoch 7.2. - 8.2.2007 spoločnosťou BUREAU VERITAS CERTIFICATION sme obdržali certifikát kvality ISO 9001-2000, vydaný 12.3.2007. Certifikát bol platný pre "Technickú prípravu, výrobu a montáž  plastových a hliníkových okien, výrobkov a konštrukcií."

Na základe dozorného upgradu  auditu QMS a certifikačného auditu IMS vykonaného v našej spoločnosti  dňa 7.4.2009 spoločnosťou "3EC International" sme obdržali  s dátumom vystavenia 14.4.2009 nasledovné certifikáty:

 - pre systém manažérstva kvality ISO 9001: 2008
 - pre systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2004
 - pre systém manažérstva BOZP OHSAS 18001: 2007.

 Všetky certifikáty sa vzťahujú pre nasledovnú činnosť spoločnosti:  Technická príprava, výroba  a  montáž plastových a hliníkových okien, výrobkov a konštrukcií.

Certifikáty boli vydané v troch jazykových mutáciách: slovensky, nemecky a anglicky.

Okná UNITEAM INVISIBLE

Dizajn a výnimočnosť na prvom mieste.
Harmónia vetrania Predstavujeme Vám ďalšiu z noviniek spoločnosti UNITEAM. Okno „Twin-Fit“, ktoré umožňuje sklopenie dvoch okenných krídel súčasne.